Tag: Ấn Nút Nhớ – Thả Giấc Mơ

Analysis viral film: “An Nut Nho – Tha Giac Mo” of OMO

360 Views0 Comments

https://youtu.be/2jeqQ6Py-o8 If the former viral film marketing of OMO is the story of hyperactive children, mother always support them to discover and help other people with dirty clothes, the viral film "An Nut Nho...

(Case study) Phân tích viral film: “Ấn Nút Nhớ – Thả Giấc Mơ” của OMO

981 Views0 Comments

https://youtu.be/2jeqQ6Py-o8 Nếu như những viral film marketing trước đây của thương hiệu bột giặt OMO là những câu chuyện về con trẻ hiếu động, mẹ là người luôn ủng hộ các con thỏa sức khám phá và giúp đỡ người khác...