Tag: Những thiên thần nhanh nhạy Tập 2

Những thiên thần nhanh nhạy Tập 1 & Tập 2

824 Views0 Comments

Những Thiên Thần Nhanh Nhạy là viral film marketing của thương hiệu Kotex được rất nhiều người yêu thích. Bộ film khai thác những vấn đề rất hay xảy ra trong cuộc sống, nhưng với tài ứng biến linh hoạt của mình những ...