Tag: quang cao ariel

Ariel tự tin tiến bước

701 Views0 Comments

Đây là một trong số những viral film thành công của thương hiệu bột giặt Ariel. Với thông điệp "Tự Tin Tiến Bước" Ariel gửi tới người xem câu chuyện về một người phụ nữ vùng nông thôn đã được Ariel đồng hành tiến thêm...